Frågor om Verifieras tjänst/tjänster

Till vem/vilka riktar sig Verifieras tjänst/tjänster?
Verifieras företagstjänst vänder sig till myndigheter, företag, övriga organisationer och journalister med behov av bakgrundskontroller och en snabb access till handlingar från svenska domstolar och andra myndigheter.

Vad kostar Verifieras tjänst/tjänster?
Det kan variera från kund till kund. Vänligen kontakta vår säljavdelning så berättar vi mer om våra olika erbjudanden.

Vi skulle vilja testa er tjänst. Hur gör vi det enklast?
Vänligen kontakta vår säljavdelning så hjälper vi er med detta. Du kan även fylla i formuläret ”PROVA VERIFIERA”,
se länk https://verifiera.se/prova-verifiera.

Har ni en tjänst idag som tillåter kunder att kontrollera om någon har körkort och om detta i så fall är aktivt?
Ja, det ingår i tjänsten "Bakgrundskontroll".

Frågor om abonnemang och kostnader

Vad är kostnaden för er tjänst "bakgrundskontroll rekrytering"?
Det kan variera från kund till kund. Vänligen kontakta vår säljavdelning så berättar vi mer om våra erbjudanden.

Måste jag prenumerera på Verifiera eller kan man köpa bakgrundskontroll ”styckevis”?
Ja, du måste aktivera ett basabonnemang där du sedan kan välja att betala per sökning.

Hur lång är avtalstiden för er tjänst och hur funkar det med uppsägning?
Avtalstiden är 12 månader och uppsägningstiden är en månad innan avtalet löper ut, annars förnyas avtalet med ytterligare 12månader.

Finns det även abonnemang med begränsad tillgång?
Ja. Vänligen kontakta vår säljavdelning så berättar vi mer om våra erbjudanden.

Vi har använt oss av gratisperioden i en vecka. Behöver man säga upp den om man inte vill fortsätta?
Nej, det behöver man inte.

Är kundkontot på Verifiera personligt? / Kan man använda ett och samma konto i en hel koncern?
Kontot är knutet till en person i verksamheten. Om man önskar kan man lägga till fler användare.

Hur länge kan man prova på tjänsten kostnadsfritt?
Generellt gäller en vecka kostnadsfri prövotid, vänligen kontakta vår säljavdelning så hjälper vi er med detta. 

Frågor om rättsdatabas/yrkesdatabas

Vad innehåller Verifieras rättsdatabas?
Rättsdatabas innehåller domar och beslut från Sveriges samtliga domstolar och åklagarmyndigheter. Information inhämtas löpande även från bland andra Socialstyrelsen, Skolverket och Polismyndigheten.

Vad innehåller Verifieras yrkesdatabaser?
Information om läkare och övrig sjukvårdspersonal samt deras behörighet.

Frågor om Dataskyddsförordningen (GDR)

Hur hanterar ni GDPR/dataskyddsförordningens regler?
Verifiera och våra tjänster följer de lagar, regler och förordningar som gäller.

Vad gäller för Verifiera?
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar inte Verifieras huvudsakliga verksamhet då Verifiera är en grundlagsskyddad databas, vilket medför att verksamheten är särskilt skyddad genom yttrandefrihetsgrundlagen.

Vad är konsekvensen av detta för mig som företag/organisation?
Som användare av Verifieras rättsdatabas är det inga större förändringar i förhållande till PuL (personuppgiftslagen). Som användare har ni en skyldighet att förhålla er till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) om du laddar ner information innehållande personuppgifter från Verifieras rättsdatabas.

Kan jag fortsätta med tjänsten?
Ja, det kan du göra.

Vad innebär GDPR för mig som är avtalskund hos Verifiera?
GDPR innebär ingen förändring jämfört med Personuppgiftslagen (PUL) såvitt avser kundförhållandet till Verifiera.

Får vårt företag upprätta register på informationen vi hämtar hos Verifiera?
Vad som gäller kundernas rätt att upprätta egna register med information från Verifiera måste bedömas i det enskilda fallet och beror på vilket intresse som ligger bakom ett sådant register. Detta är en fråga som Verifiera inte kan bedöma utan som måste beslutas internt hos kunden.

Hur kontaktar jag er enklast?
Gå in under rubriker ”Kontakta oss” så hittar du den informationen.

Övriga frågor

Är Verifieras system till för rekryteringsföretag?
Verifiera används av många olika företag, myndigheter och organisationer, bland annat rekryteringsföretag.

Är det obegränsat antal sökningar på person?
Det kan variera från kund till kund, beroende på abonnemangsform. Vänligen kontakta vår säljavdelning så berättar vi mer om våra olika erbjudanden.

Jag jobbar med bemanning och rekrytering och många av våra kunder vill att vi gör en bakgrundskontroll på alla våra konsulter. Kan jag använda er tjänst för det?
Ja, det kan du göra.

Jag arbetar inom landsting/kommun och har läst att enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) ska vissa typer av bakgrundskontroller genomföras. Stämmer det? Och hur kan Verifiera hjälpa till?
Ja det stämmer,
se länk: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/ny-lagstiftning/nya-lagarna---en-overblick/nya-lagen-om-offentlig-upphandling-nya-lou/uteslutning/.
Vi säkerställer att anbudsgivaren/anbudsgivarna inte är dömda för brott.

Får det företag eller person reda på att man sökt uppgifter om dom?
Nej, det får de inte. Varje sökning är helt konfidentiell.

Hur fungerar Verifieras bakgrundskontroll som inkluderar kreditdata?
En kreditupplysning ingår i vår bakgrundskontroll om man så önskar.

Kan jag som användare radera de sökningar jag gjort?
Ja, det kan du göra.

Hur långt bak kan man jag söka i registret?
Du kan söka tillbaka drygt 10 år, till 2007. Vissa typer av beslut sträcker sig längre tillbaka än så.

Angående brottsmål. Ser man alltså bara det som syns vid ett vanligt belastningsregisterutdrag från polisen?
Verifieras rättsdatabas ska inte jämföras med Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Verifieras rättsdatabasen innehåller domar och beslut från Sveriges samtliga domstolar och åklagarmyndigheter. Information inhämtas löpande även från Socialstyrelsen, Skolverket och Polismyndigheten.

Måste man vara myndig (18 och uppåt) för att beställa domar och information ifrån er?
Nej, det finns ingen åldersgräns. Offentliga handlingar är tillgängliga för alla.

Kund FAQ

Hur ändrar jag mitt lösenord?
Du går in under meny -> inställningar -> ändra lösenord.

Vad är ett dagboksblad?
Dagboksblad är en domstols egna anteckningar om händelser i varje enskilt mål.

Hur kontaktar jag er enklast?
Gå in under rubriker ”Kontakta oss” så hittar du information.