Verifiera - Nyhetsbyrå avseende bakgrundskontroll, research och juridiska nyheter

Verifiera AB är en modern och efterfrågestyrd nyhetsbyrå som vänder sig till Sveriges alla nyhetskonsumenter, såväl företag och myndigheter som den övriga allmänheten. Verifiera saknar kopplingar till politiska organisationer och till den övriga mediasfären.

Verifieras nyhetstjänster fokuserar på juridiska nyheter och syftar till att underlätta och effektivisera informationsinhämtningen inom angiven sektor för bolagets kunder. Verifieras användare nyttjar typiskt sett tjänsten i följande sammanhang.

Enkla och anpassade verktyg

Verifieras nyhetstjänst är i första hand utvecklad med inriktning på nyhetsförmedling avseende fysiska och juridiska personer. Tjänsten innefattar ett lättarbetat webbgränssnitt där du snabbt kan hitta och ta del av den information du söker. Samtliga domar, beslut och dagboksblad är sökbara i fulltext och går att läsa i originalutseende som PDF. Vi tillhandahåller API-lösningar för dem som önskar. Kontakta Kundtjänst Företag för en närmare beskrivning av funktionerna i tjänsten.

• Bakgrundskontroller

Juridiska personer söks under fliken ”Företag”. Där finns fält för att filtrera sökningen. Resultatet presenterar endast juridiska personer och är möjligt att precisera genom t.ex. angivande av specifik domstol, myndighet eller nämnd.

• Journalistisk research

Tjänsten tillhandahåller ett omfattande researcharkiv för professionella kartläggningar samt utredningar kring händelser, personer och rättsliga frågeställningar.

• Nyhetsförmedling

Verifiera förmedlar även på sina sajter en daglig sammanfattning av aktuella händelser från våra rättsvårdande myndigheter.

Enkla och anpassade verktyg

Verifieras nyhetstjänst är i första hand utvecklad med inriktning på nyhetsförmedling avseende juridiska spörsmål kopplade till fysiska och juridiska personer. Tjänsten innefattar ett smidigt gränssnitt där användaren snabbt kan hitta och ta del av den information han söker. Samtliga domar, beslut och dagboksblad är sökbara i fulltext och går att läsa i originalutseende i PDF-format.

Vi tillhandahåller API-lösningar för de användare som önskar. Kontakta Kundtjänst Företag för en närmare beskrivning av funktionerna i tjänsten.