Om Verifiera

Verifiera är Sveriges ledande tjänst avseende onlinebaserade bakgrundskontroller. Företaget grundades i Stockholm i februari 2016. Tjänsten är till sin utformning unik på den svenska marknaden. Bolaget har inhämtat domar från år 2007 och framåt utan begränsning beträffande instans, sak eller måltyp. Utöver domar inhämtas slutliga beslut och dagboksblad* vilket ytterligare bidrar till en fullständig och aktuell bild avseende den eftersöktes status. Oavsett om du är ett börsnoterat storföretag, statlig myndighet, kommunal verksamhet eller en annan organisation erbjuder Verifieras tjänst möjlighet till säkrare affärsbeslut och samarbeten samt minimerar risken för felrekryteringar. Verifieras företagstjänst vänder sig till företag, myndigheter och övriga organisationer med behov av en snabb access till handlingar från svenska domstolar. Verifieras tjänster används varje dag av tusentals personer och företag. Vi tillhandahåller säkerhet, sekretess och seriositet för våra kunder och användare.

* Dagboksblad är en domstols egna anteckningar i varje enskilt mål.

Vi på Verifiera

Styrelsen

Katarina Gröndal
VD
070-441 50 26
katarina verifiera.se
Profil på LinkedIn
Katarina Gröndal
VD
Magnus Gröndal
Styrelseordförande och Bolagsjurist
076-555 92 95
magnus verifiera.se
Profil på LinkedIn
Magnus Gröndal
Styrelseordförande och Bolagsjurist
Jonas Häger
Operativ chef och ansvarig utgivare
jonas verifiera.se
Profil på LinkedIn
Jonas Häger
Operativ chef och ansvarig utgivare
Oleg Lemesenko
IT-chef
oleg verifiera.se
Profil på LinkedIn
Oleg Lemesenko
IT-chef

Försäljning

Filip Welander
Försäljningschef
070-509 51 44
filip verifiera.se
Profil på LinkedIn
Filip Welander
Försäljningschef
Victor Wallin
Försäljning
08-551 155 30
victor verifiera.se
Profil på LinkedIn
Victor Wallin
Försäljning
Evalotta Wahlström
Försäljning
08-551 155 31
evalotta verifiera.se
Profil på LinkedIn
Evalotta Wahlström
Försäljning