Om Verifiera

Verifiera är Sveriges ledande tjänst avseende onlinebaserade bakgrundskontroller. Företaget grundades i Stockholm i februari 2016. Tjänsten är till sin utformning unik på den svenska marknaden. Bolaget har inhämtat domar från år 2008 och framåt utan begränsning beträffande instans, sak eller måltyp. Utöver domar inhämtas slutliga beslut och dagboksblad* vilket ytterligare bidrar till en fullständig och aktuell bild avseende den eftersöktes status. Oavsett om du är ett börsnoterat storföretag, statlig myndighet, kommunal verksamhet eller en annan organisation erbjuder Verifieras tjänst möjlighet till säkrare affärsbeslut och samarbeten samt minimerar risken för felrekryteringar. Verifieras företagstjänst vänder sig till företag, myndigheter och övriga organisationer med behov av en snabb access till handlingar från svenska domstolar. Verifieras tjänster används varje dag av tusentals personer och företag. Vi tillhandahåller säkerhet, sekretess och seriositet för våra kunder och användare.

* Dagboksblad är en domstols egna anteckningar i varje enskilt mål.

Vi på Verifiera

Försäljning

Christopher Wisell
Försäljningschef
070-783 45 94
christopher verifiera.se
Profil på LinkedIn
Christopher Wisell
Försäljningschef
Björn Nilsson Åkerberg
Försäljning
070-390 03 01
bjorn verifiera.se
Profil på LinkedIn
Björn Nilsson Åkerberg
Försäljning
Christoffer Tullbrink
Försäljning
076-162 08 99
christoffer.tullbrink verifiera.se
Profil på LinkedIn
Christoffer Tullbrink
Försäljning
Christina Merner Colldahl
Försäljning
070-317 65 51
christina verifiera.se
Profil på LinkedIn
Christina Merner Colldahl
Försäljning

Bolagsledning

David Näslund
VD
073-600 57 48
david.naslund verifiera.se
Profil på LinkedIn
David Näslund
VD
Gunnar Axén
Styrelseordförande
Kommunikations- och pressansvarig
gunnar verifiera.se
Profil på LinkedIn
Gunnar Axén
Styrelseordförande
Kommunikations- och pressansvarig
Jonas Häger
Operativ chef och ansvarig utgivare
jonas verifiera.se
Profil på LinkedIn
Jonas Häger
Operativ chef och ansvarig utgivare
Oleg Lemesenko
IT-chef
oleg verifiera.se
Profil på LinkedIn
Oleg Lemesenko
IT-chef