VERKTYGET

Upptäck verktygets funktioner

Håll musen över skärmen för att zooma

API - Kommunicera med vår specifika programvara

Vi har ett avancerat API genom vilket det går att välja vilken information som hämtas vid en förfrågan. Det innebär också möjligheter att göra större datakörningar mot vår databas efter särskilda specifikationer. Våra tekniker tillser att användaren får exakt rätt avgränsad information helt integrerad efter dennes önskemål.