VERKTYGET

Upptäck verktygets funktioner

Håll musen över skärmen för att zooma

Dokumentsökningsverktyget

Under fliken ”Dokument” görs en sökning i samtliga handlingar i databasen. Här kombineras sökresultaten avseende både personer och företag. Genom att använda fliken ”Dokument” breddas sökningen och ger därmed en större träffbild. Önskas sökningen snävas in väljs istället att söka via andra fält såsom t.ex. ”Personer” eller ”Företag”.