VERKTYGET

Upptäck verktygets funktioner

Håll musen över skärmen för att zooma

Import

Verktyget kan importera en lista med person- eller organisationsnummer varefter ett resultat kopplat till den importerade listan redovisas. Listan kan bevakas enligt ovan. Möjligt format är Excel, HTML, TXT, XML, CSV.